Klimarådgivere i hvert fylke (fylkesinndeling fra 01.01.24)

For å få tilskudd til klimarådgiving skal du benytte deg av rådgiver med godkjent rådgivingsopplegg. Sammen med søknad om tilskudd må du legge ved utfylt og underskrevet tiltaksplan. Spørsmål angående klimarådgivere rettes til: post@klimasmartlandruk.no

Publisert:
Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev