Hvilke data trenger klimakalkulatoren å ha tilgang til?

Landbrukets Dataflyt, som står bak utviklingen og driften av klimakalkulatoren, trenger tilgang på data for å kunne beregne klimagassberegninger på gårdsnivå. Informasjonene kan komme fra:

  1. Regnskap (fra deg hvis du fører regnskapet selv eller fra ditt regnskapskontor)
  2. Driftsinformasjon husdyr: Antall dyr, produksjon og fôrberegninger m.m. (fra Husdyrkontrollene til TINE og Animalia)
  3. Driftsinformasjon plante: Gjødselsplan, avlingsregisterering, arealbruk m.m. (fra skifteløsninger, pr i dag Skifteplan)
  4. Avregningsdata (fra alle varemottakere som sender avregninger via Dataflyt)
  5. Fakturadata (for alle fakturautstedere som sender faktura via Dataflyt)
  6. Produksjonstilskudd (fra Landbruksdirektoratet)    

Ved å krysse av for «samtykke» innhentes de nødvendige opplysninger.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev