Er det trygt å gi fra seg opplysninger om drifta?  

Det er trygt. Landbrukets Dataflyt som har utviklet kalkulatoren, innhenter og samordner data i landbruket på en sikker, strukturert og standardisert måte etter gjeldende lover og regelverk. 

Personvern er ivaretatt etter de strengeste reglement.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev