Riktig bruk av utstyret i våronna!

Med god planlegging, riktig bruk av redskap og tålmodig kjøring under våronna kan man spare både miljøet og lommeboka.

Åsmund Langeland jobber som rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving og avholder blant annet kurs i klimasmart traktorkjøring. Han mener mange bønder kan spare mye på en ekstra gjennomgang av utstyret i forkant av våronna, og ikke minst litt tålmodighet underveis. Godt vedlikehold av traktorer og maskiner kan redusere forbruket av drivstoff, og dermed utslipp av klimagasser.

- Et skittent luftfilter kan for eksempel øke forbruket med fem prosent, og en feil innstilt plog kan øke forbruket med opptil 30 prosent. Sløve kniver på slåtteutstyr og halmsnitter på tresker vil også øke forbruket i stor grad.

Åsmund Langeland, Norsk Landbruksrådgiving

Han tipser om at det bør være sammenheng mellom størrelse på traktor og maskin.

- Feil forhold mellom traktor og maskin er heller ikke bra. Generelt bør en stor traktor trekke et stort redskap. Og man bør bruke en liten traktor til små og lette oppgaver, som for eksempel å røre i en gjødselkum, mener Langeland.

Langeland mener også mange har mye å spare på å planlegge kjøringen, redusere hastigheten litt, og holde jevn fart. 

- Klimasmart traktorkjøring er summen av flere tiltak. En ting er riktig dekktrykk, enn annen er kjøring på litt lavere turtall og med et litt tyngre gir. Erfaringen min er at dette kan gi en reduksjon i drivstofforbruket på 10 – 15 prosent.

Såing i Vestfold

Les mer om følgende emner:

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev