Bygger helårlig gjødsellager

Stor lagringskapasitet for husdyrgjødsla gir god klimaeffekt. Melkebonde Aslak Tøndel (32) på Kyrksæterøra i Hemne kommune er nå i full gang med bygging av et nytt gjødsellager med helårskapasitet.

- Hva er bakgrunnen for at du nå investerer i et så stort gjødsellager?

- Hovedårsaken er at kapasiteten i dag er for liten. Jeg har egentlig hatt alt for lite lager i alle mine 10 år som bonde. Og når jeg nå først bestemte meg for å bygge, så hadde jeg lyst til å bygge det stort nok, forteller Aslak Tøndel.

I utgangspunktet var planen å bygge en kum på rundt 1500 m3, men det endte opp med en gjødselkum på hele 2000 kubikkmeter. Økningen opp til to tusen kubikk utgjorde veldig lite i forhold til totalkostnaden.

- Og egentlig tror jeg ikke det er mulig å bygge et for stort gjødsellager heller, poengterer 32-åringen.

Mange klimafordeler

Den store klimagevinsten med helårlig gjødsellager er at man begrenser innkjøpet av kunstgjødsel og således reduserer belastningen på miljøet. Det blir også mindre avrenning og utvasking av gjødsla når den benyttes i vekstsesongen.

- Fordelene er flere. For det første så slipper jeg å kjøre ut verdifull gjødsel om høsten og pløye ned. I tillegg slipper jeg å kjøre utpå med møkkvogna alt for tidlig om våren. Jeg kommer også til å få utnyttet gjødselverdien bedre og kan dermed kutte ned på bruken av kunstgjødsel. Dette er klimasmart. En annen ting er at jeg også får frigjort mye tid både om høsten og om våren som jeg kan bruke på andre ting på gården, sier Tøndel. Han tror videre at dette vil medføre mindre jordpakking ved at han kan kjøre ut gjødsel når været er optimalt.

- Jeg tror også jeg kommer til å få se økte avlinger når jeg får fordelt gjødsla på alt arealet, understreker han.

Sørgården
 

Fakta om Sørgården

  • Ligger i Hemne kommune i Sør-Trøndelag.
  • Dyrka jorda går helt ned til strandkanten (Hemnfjorden).
  • Totalt eid og leid areal utgjør i underkant av 400 mål. Mesteparten ligger nær fjøset.
  • Melk- og kjøttproduksjon. Melkekvote: 270 000 liter pr. år, med 34 melkekyr.
  • Aslak Tøndel tok over drifta i januar 2015. Han driver gården sammen med samboer Anja Mjønesaune.
  • Skal nå bygge nytt gjødsellager med helårs kapasitet. Totalkostnad 600 000 kroner.
  • Gjødselkummen har en total kapasitet på 2000 kubikkmeter. Kummen skal monteres nå i månedsskiftet april – mai.

Del av en større tun-plan

Det er i dag ganske vanlig at mange gårdbrukere sliter med fulle kjellere og fulle gjødselkummer. Tøndel tror derfor at et helårs lager er en hver bondes drøm. Han ser nå frem til månedsskiftet april – mai. Da skal kummen leveres. Og allerede ei uke etter monteringen er den klar til bruk. Den første lagringa av møkk er beregnet til august.

- Hva koster et slikt gjødsellager?

- En komplett kum kommer på rundt 600 000 kroner. I tillegg kommer arbeidet med tomta, forteller Tøndel som ellers er skuffet over manglende støtte fra Innovasjon Norge, forteller Tøndel.

Organisasjonen gir ikke lån og tilskudd til gjødselkummer. Den lokale sparebanken i Hemne var imidlertid positiv til investeringen. Det hører også med til historien at plasseringen av kummen er en del av en større tun-plan på Sørgarden, som eiendommen heter. Etter utbyggingen slipper nemlig Tøndel å kjøre gjennom tunet med møkkvogna, og kyrne vil også få en bedre vei ut til beitemarkene. Det er nå vel to år siden Aslak kjøpte gården på Lernesstranda av sine foreldre, etter en periode med forpaktning i vel åtte år. Gården har for øvrig vært i slekta i fire generasjoner, og Tøndel driver i dag melkeproduksjon sammen med sin samboer Anja Mjønesaune. De har to barn. 

Les mer om følgende emner:

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev