Stor klimagevinst ved gjenbruk av husdyrmøkk

Firmaet N2 Applied utvikler en teknologi som skal gjøre husdyrbonden i stand til å gjenvinne og produsere egen nitrogengjødsel.

Det er nå rundt sju år siden Rune Ingels og Grete Sønsteby etablerte selskapet N2 Applied. Målet er å bruke en nyutviklet lysbueteknologi til å gjøre naturgjødsel mer effektiv, samtidig som man vil fjerne ammoniakktapet – og dermed klimautslippene.

– Kort sagt vil vi hjelpe bonden til å gjøre om husdyrmøkk til penger, på en miljøvennlig og enkel måte. Teknologien betyr at hver enkelt bonde kan lage sin egen gjødsel på gården, slik at behovet for å kjøpe mineralgjødsel blir minimert, sier Tom-Arne Solhaug. Han er direktør for forretningsutvikling i bedriften som har sitt testsenter og base på et gårdsbruk i Svene nord for Kongsberg. Solhaug har bakgrunn fra blant annet forretningsutvikling i Aker Solutions.

Selskapets andre gründer, Rune Ingels, har lang fartstid i Yara – blant annet som forskningssjef. Grete Sønsteby har sin gründer-erfaring fra ledelse av Alf Bjørseths selskap Scatec AS innen fornybar energi og avanserte materialer.

– Hva er forklaringen på navnet N2 Applied?

– Det betyr noe sånt som ”Anvendt nitrogen”, eller kanskje også ”Nitrogen satt i arbeid”. Og det er jo akkurat det vi gjør. Vi sørger for at verdifullt nitrogen ikke forsvinner fra husdyrmøkka, men blir bundet og ”anvendbar” som næringsstoff for planten.

En klimarevolusjon

Det teoretiske potensialet for reduserte klimagassutslipp ved bruk av  teknologien er over enn 700 000 tonn CO2 ekvivalenter årlig.  I tillegg til lavere klimautslipp vil man også få en bedre og mer effektiv utnyttelse av ressursene, samt lavere årlige kostnader.

– Klimagevinsten kommer fra at man erstatter tradisjonell kunstgjødsel, med en lokal produksjon på gården. Denne produksjonen har lave utslipp. Det er også en stor klimagevinst i at lystgass som dannes i kumøkk, og som fordamper i luft, ikke blir dannet med vår metode. En kilo lystgass har samme miljøpåvirkning som 300 kilo CO2. Så bare dette momentet gir en betydelig klimagevinst. I husdyrproduksjon bedres effektiviteten ved nitrogenbruk fra 30 til 70 prosent, sier Solhaug.

Bruk av teknologien til N2 Applied har et potensiale til å gi en bedring i det norske CO2 regnskapet med en million tonn per år.

– Hvor langt har dere kommet med prosjektet?
– Teknologien er demonstrert, og vi har for tiden en pågående testinstallasjon.  Vi holder nå på med mer utviklingsarbeid for å få ned strømforbruket ytterligere. I tillegg jobber vi med å sette tall på og bevise effekten av vår gjødsel, forteller Solhaug og legger til at de også jobber aktivt med markedsarbeid i flere land.

Selskapet regner med at de første kommersielle enhetene vil være i salg i 2018. Da er teknologien blitt testet i dansk landbruk.

100 år gammel teknologi          

Nitrogen er grunnlaget for alt liv. Samtidig er det en stor forurensningskilde. Denne gassen er utgangspunktet for alt arbeidet som gjøres i N2 Applied. I tillegg spiller Kristian Birkelands teori om splitting av nitrogen og oksygen fra luft med en elektrisk lysbue (en kontinuerlig ”gnist” mellom to punkter) en vesentlig rolle. Ulempen med hans metode var at den brukte store mengder elektrisk energi. Etter grundige studier har Ingels funnet ut at det er mulig å lage en lysbue med vesentlig lavere strømforbruk.

– Dette åpner helt nye muligheter, siden vi da kan lage en kompakt maskin som lager nitrogen billig og miljøvennlig. Og målsettingen er å bringe denne teknologien til markedet, slik at verden kan produsere nok mat til en voksende befolkning på en lønnsom og bærekraftig måte, sier Solhaug.
– Hva er de største utfordringene for arbeidet dere driver?
– Det er å få markedet og andre viktige interessenter til å forstå potensialet som bor i vår teknologi. Det er også en utfordring at gjødsling ikke er en eksakt vitenskap. Det er utfordrende å få vår gjødselmetode akseptert av markedet uten at hver enkelt bonde først må prøve den på egen avling. Det tar også tid å komme ned på det energiforbruket vi har satt oss som mål å nå. Men, - vi liker en skikkelig utfordring (eller flere), og vi er trygge på at vi løser dem, understreker Solhaug.

Tor Arne Solhaug

”Fusion farming”

En plasmareaktor er kjernen i N2s maskin. I et reaksjonskammer som har en lysbue lages plasma (som er en fysisk tilstand). Denne tilsettes den flytende delen av husdyrmøkka. Plasmaen har da blitt til gass, og til slutt væske.

– En plasmareaktor har ingenting med atomreaktor å gjøre, og er ikke ”farlig”. Vi liker å si at vi kombinerer ressursbevisstheten og resirkuleringstanken fra organisk landbruk med effektivitets- og kapasitetskrav fra industrielt landbruk. Og det er dette vi kaller ”Fusion farming”, forklarer Solhaug og legger til at bonden vil ha få tekniske utfordringer med dette utstyret.

Maskinen er i stor grad automatisert, og man kan følge med på status og produksjon på sin egen smarttelefon. Vedlikeholdet vil kun bestå av å bytte moduler.

– Hva vil en slik løsning koste for bonden?
– En maskin vil koste mindre enn en liten traktor. Og en gjennomsnitts husdyrbonde vil ha tilbakebetalt investeringen i N2 Applied-utstyr på mindre enn fem år. Dette er imidlertid også et relativt spørsmål der en rekke forhold spiller inn. Vi vil også tilby løsninger der N2 Applied eier maskinen, og der bonden kun kjøper gjødselen som produseres.

N2 Applied

Les mer om følgende emner:

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev