Selvforsynt med småkraft

Seks grunneiere i Nydalen utenfor Førde har gode erfaringer med egen småkraftproduksjon.

For 14 år siden gikk gårdbruker Rune Nydal sammen med fem andre grunneiere og søkte NVE om konsesjon til å starte eget kraftverk. Konsesjon ble gitt i 2004, og allerede året etter så Nydal Kraft AS dagens lys.

- Jeg har ei elv som ligger nær gårdsbruket. Fallhøyden på Nydalselva er på 190 meter, og dessuten er Vestlandet normalt en våt landsdel, svarer Nydal på spørsmålet om bakgrunnen for satsingen på eget småkraftverk.

Definisjonen på et småkraftverk er at det har en installert effekt på mellom 1-10 megawatt (MW). Til sammenligning så har et minikraftverk en effekt på 100 – 1000 kilowatt (KW), og et mikrokraftverk 1-100 KW.

Erstatter fossil energi

Kraftverket i Nydalen utenfor Førde produserer gjennomsnittlig omkring sju millioner KWt (kilowattimer) årlig. Dette tilsvarer strømforbruket til 350 husstander.

- Alle vi grunneiere forsyner oss selv med strøm. Og rundt 97 prosent av produksjonen leveres til andre brukere, forteller Nydal.

- Hvor ligger klimagevinsten?

- Den fornybare energien presser ut fossil energi. Gasskraftverket på Kårstø er nedlagt, og det samme vil skje på Mongstad. Dette tilsvarer CO2 kutt på rundt 1,5 millioner tonn CO2 per år, poengterer han og legger til at gasskraftverkene ikke klarer å konkurrere med vannkraft.

Siden starten i februar 2005 har Nydal Kraft AS produsert totalt 85,9 KWt. Dette tilsvarer en verdiskapning på omkring 25 millioner kroner.

God lønnsomhet

Totalkostnaden ved etableringen av Nydal Kraft AS var på 9,3 millioner kroner. Dette ble finansiert med en million i egenkapital og åtte millioner i banklån.

- Vi har tjent penger hele tida. Og i 2016 hadde vi et overskudd etter skatt på 725 000 kroner. Du kan også ta med at vi allerede har betalt ned halvparten av lånet. Dette nedbetales over 25 år, sier gårdbrukeren som lever av melk og vann.

Halvparten av inntekta på gården kommer fra melkeproduksjon, mens den andre halvparten kommer fra salg av strøm.

Kraftfylket Sogn og Fjordane

Aksjeselskapet Nydal Kraft eies for øvrig av fem av de seks grunneierne som startet det hele. De leier ut fallretten til aksjeselskapet. Falleien utgjør 10 prosent av brutto omsetning.

- Det er mange bønder som har bygd kraftverk i Sogn og Fjordane. Det kan dreie seg om mer enn 100. Her i Førde kommune er det rundt 15. Størrelsen varierer fra 10 KW - 8600 KW, sier Nydal.

Nydal kraftverk
 

Fakta om gården

  • Familiebruk med melkeproduksjon
  • 10 kyr og en melkekvote på 60 000 liter
  • 120 dekar dyrket areal. 50 da beite
  • Etablerte Nydal Kraft AS sammen med fem andre grunneiere i 2005. Alle gårdene har navnet Nydal.
  • Gården er selvforsynt med strøm.
  • Salg av strøm utgjør omkring halvparten av årsinntekta på gården.

Les mer om følgende emner:

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev