Klæbuflis

Klæbu Bioenergi AS produserer kortreist flis som blir til biovarme for offentlige bygg i Klæbu.

- Prosessen starta i 2007 da det kom signaler om nye retningslinjer at alle oljefyrer i offentlige bygg skulle fases ut innen 2020. Allerede da begynte vi å tenke på at dette var en fin mulighet til foredle skogen lokalt og øke sysselsettingen, forteller Jan Egil Tillereggen, daglig leder i Klæbu Bioenergi AS.

Prosessen stoppet imidlertid opp og det var ikke før i 2014 at kommunen vedtok å fase ut fossil energibruk i offentlige bygg, til fordel for fornybar energi. Dette ble starten på bioenergieventyret i Klæbu.

- Vi kontaktet alle medlemmer i Klæbu Bondelag og skogeierlaget. Det var viktig for oss at alle fikk muligheten til å delta. Til slutt satt vi igjen med 12 stykker som i dag utgjør Klæbu Bioenergi AS.

Jan Egil Tillereggen, Klæbu Bioenergi AS

At flisa skal være kortreist er det ingen tvil om, og Tillereggen forteller at økt lokal verdiskaping ligger som en viktig grunnstein for selskapet.

- På det lengste er det en drøy mil fra tømmerstokken hogges til den går i flisfyringsanlegget og blir til varme for Klæbus skoleelever. Vi er svært opptatt av at den grønne verdiskapingen skal komme Klæbu til gode, til og med regnskapsføreren vår er herfra, sier Tillereggen.

I januar 2015 kunne endelig oljefyren på barne- og ungdomsskolen i Klæbu kastes på dør. Tillereggen mener at flisfyringsanlegget har levd opp til forventningene.

- Forbudet mot oljefyring gir ikke bare klimagevinst, men også en fin mulighet for bønder og skogeiere som ønsker nye bruksområder for skogressursene sine.

Nedgravd oljetank
Foto: Varme Consult As

Fakta om oljefyring

  • Regjeringen har foreslått å gjøre fyring med fossil fyringsolje og parafin blir forbudt i Norge fra 2020. Forslaget er en oppfølging av klimaforliket som ble vedtatt på Stortinget i 2012.
  • Oljefyring sto i 2014 for klimagassutslipp tilsvarende 720.000 tonn CO2, om lag 1,5 prosent av Norges samlede utslipp.
  • I følge Miljødirektoratet er mellom 60.-80.000 fyrkjeler og 75.000 parafinkaminer fortsatt i bruk.
  • Alternativer til fossil oppvarming er blant annet elektrisitet, flis, pellets, bioolje, varmepumpe og jordvarme.

Les mer om følgende emner:

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev