Trøndelag

Fagområde Navn E-post Mobil Organisasjon
Grovfôr, korn Elin Thorbjørnsen elin.thorbjornsen@nlr.no 951 34 103 Norsk Landbruksrådgiving
Korn Harald Ferstad harald.ferstad@nlr.no 464 33 944 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr, korn, sau, svin Ingrid Værdal ingrid.vardal@nlr.no 416 74 052 Norsk Landbruksrådgiving
Opplæring, grovfôr Jenny Heggvold jenny.heggvold@nlr.no 477 68 140 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr, korn Jørn Kjetil Brønstad jorn.ketil.bronstad@nlr.no 959 04 768 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr, korn Maren Kjøren Leraand  maren.leraand@nlr.no 907 00 965 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr Marit Arnstad marit.arnstad@nlr.no 472 63 069 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr Marte Yseth marte.yseth@nlr.no 912 43 367 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr, korn Martin Eriksen martin.eriksen@nlr.no 412 69 988 Norsk Landbruksrådgiving
Grønnsaker, korn, potet Mirjam Halvorsrud mirjam.halvorsrud@nlr.no 938 83 515 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr, korn, sau, ammeku, fjørfe Svanhild Bakke svanhild.bakke@nlr.no 480 02 878 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr, sau Torhild Svisdal Mjøen torhild.mjoen@nlr.no 955 57 932 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr, ammeku, sau Ragnhild Borchsenius rabo@nlr.no 900 90 787 Norsk Landbruksrådgiving
Melk Talita Bastesen      TINE
Melk Amanda Ulleberg Koen     TINE
Melk Anne Marit Løfaldli anne.marit.lofaldli@tine.no 957 82 095 TINE
Melk Jan Bjørn Heggem jan.bjorn.heggem@tine.no 952 52 325 TINE
Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev