Visste du at med klimakalkulatoren får norske bønder eierskap til egen klimadokumentasjon?

Kravene fra myndighetene og forventningene til bærekraft og lavt klimagassutslipp blant norske konsumenter øker stadig. For å kunne møte økte forventninger og krav ser mange nå behovet for å etablere gode metoder for klimaberegninger for produkter og aktiviteter i alle næringer. Det gjelder også for matproduksjonen.

Både banker, matvarekjeder, stat og kommuner, konsulentselskaper og flere blir stilt overfor krav til klima. Slike krav vil etter hvert få konsekvenser for bønder. Å ha klimadokumentasjon kommer til å være sentralt for at alle næringsdrivende skal kunne selge sine produkter i framtida.

Kristin Anka Heim er bonde fra Tennes i Balsfjord. Hun har tatt i bruk klimakalkulatoren i sin melkeproduksjon.

  • Jeg mener arbeidet med klimatiltak er viktig for oss i landbruket. Det gjelder ikke bare for oss produsenter, men er også noe forbrukeren som kjøper våre varer er opptatt av. Klimaet gjelder oss alle og vi har alle et ansvar.

Når andre aktører utarbeider egne beregningsmetodikker blir risikoen høy for at norske forhold og relevante bærekrafthensyn ikke tas hensyn til. I tillegg kan bonden måtte forholde seg til en rekke ulike systemer som vil kunne variere med ulike varemottakere og kunder.

Dagens klimaberegninger for matproduksjon oppleves som generelle, gjennomsnittsbasert og ikke nødvendigvis representativ for norsk landbruk. Derfor er det behov at norsk landbruk har egne klimaberegninger, som er utarbeidet av og for næringa. Klimakalkulatoren er et slikt verktøy.

  • Jeg synes at klimakalkulatoren er viktig for min gård. Den er med på å synliggjøre min gårds utslipp, og jeg kan se hvor jeg kan gjøre forbedringer og hvilke endringer som bidrar positivt. Samtidig får jeg riktige tall og forholde meg til, noe som med tiden blir enda viktigere for samfunnet og derfor også for meg som matprodusent.

Et samlet landbruk står bak etableringen av kalkulatoren og arbeider for å utvikle kalkulatoren slik at den både kan være et verktøy for gårdsdrifta og for klimadokumentasjon som bonden selv har kontroll på.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev