Viktig å vise at vi jobber med klima

Klimasmart Spydspissbonde Silje Eckdahl fra Horten i Vestfold har tatt i bruk klimakalkulatoren fordi hun mener at bønder må være med i klimaarbeidet.

Hun driver med ammekyr, bringebær og har stallplasser for hest. For henne har klimakalkulatoren, sammen med klimarådgivning fra NLR, vært et godt verktøy for å finne tiltak som kan gjøres på egen gård.

– Jeg vil absolutt anbefale andre å ta i bruk klimakalkulatoren. Det var også veldig nyttig å ha klimarådgivning. Man bruker kalkulatoren til å lage seg konkrete mål sammen med en rådgiver, og dette bidrar til at det er lettere å få utført tiltakene.

Drar nytte av gode registreringer

Silje er tydelig på at hun er Spydspissbonde fordi hun mener det er viktig for næringa å vise at vi jobber med klima. Samtidig er klimaet og miljøet viktige forutsetninger for at vi kan drive med matproduksjon.

– Jeg har kanskje ikke vært helt klar over nytten av gode registreringer og prøvetaking. For meg her på gården gjelder det å gjennomføre grovfôranalyser, gjødseltiltak og å jobbe for redusert avrenning som hovedtiltak. 

Hun sier at for mange er dette kanskje selvfølgelige tiltak som de allerede gjør, mens for henne var det å kartlegge hvordan hun bruker ressursene sine viktig.

Sammenligner med seg selv

Klimakalkulatoren skal først og fremst være et verktøy for å kunne sammenligne seg med seg selv fra år til år. Hensikten med å jobbe med klimatiltak på denne måten er ikke å sammenligne bruk med hverandre, men å sikre at alle har mulighet til og gode verktøy for å bli litt bedre enn en var året før.

– Jeg er absolutt villig til å utføre de tiltakene her på gården min, og tror det vil være nyttig for drifta og for miljøet, sier hun.

Samtidig som Silje har hatt nytte av både klimakalkulator og klimarådgivning, et hun tydelig på at kalkulatoren ikke er et ferdigutviklet verktøy.

– Klimakalkulatoren er enkel å ta i bruk, og er i stadig utvikling. Jo flere av oss som bruker den, desto bedre blir den, avslutter hun.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev