Utvikler landbrukets klimakalkulator

Arbeidet for å utvikle bedre klimaverktøy for landbruksnæringa er i full gang. – Ambisjonsnivået er skyhøyt, sier Tony Barman, prosjektleder i Klimasmart Landbruk.

Tony Barman på Kjesbu samdrift under testing av klimakalkulator
Tony Barman på Kjesbu samdrift under testing av klimakalkulator

Mye har skjedd siden TINE, Nortura, Norges Bondelag, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving opprettet prosjektet «Klimasmart Landbruk» i desember 2016. Formålet var redusert klimaavtrykk og styrket konkurransekraft for norsk landbruk. Prosjektleder Tony Barman er stolt over hvor langt prosjektet har kommet.

- Klimasmart Landbruk er ikke et prosjekt for pyser. Ambisjonsnivået er skyhøyt og det er mange der ute med store forventninger til oss, sier han.

Prosjektet eies av samvirket Landbrukets Klimaselskap SA, hvor flere landbruksbedrifter- og organisasjoner etter hvert har kommet inn på eiersiden

- Kjerneaktiviteten i prosjektet er å utvikle et nytt verktøy, landbrukets egen klimakalkulator, som kan beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpasset hvert enkelt gårdsbruk, sier Barman.

Han mener godt etablerte systemer for dokumentasjon og kompetansebygging i norsk landbruk gir et unikt godt grunnlag for utvikling av klimakalkulatoren.

- Langsiktig og systematisk arbeid med godt samarbeid mellom fagmiljø og bonde kjennetegner flere av suksesshistoriene i norsk landbruk, som for eksempel lav antibiotikabruk. Samme tankegang og framgangsmetode må prege klimaarbeidet dersom vi skal lykkes, sier Barman.
 

Behov for skreddersydde klimaløsninger

Forskning viser at klimaavtrykket fra norske gårdsbruk varierer både utfra produksjon, størrelse og geografi. Klimatiltak må derfor tilpasses hvert enkelt gårdsbruk. I tillegg gjennomføres det mange klimagrep på norske gårdsbruk som i dag ikke registreres i Norges klimaregnskapet. Et systematisk klimaarbeid i landbruket forutsetter derfor bedre verktøy, mener Barman. Han understreker at formålet er å gi bonden et godt beslutningsgrunnlag for å finne ut om det er potensial for å klimaoptimalisere gårdsdrifta.

- Bonden vet best selv hva som passer for sin gårdsdrift, men heldigvis er det slik at mange klimasmarte løsninger i landbruket også er smart for gårdsdrifta. Derfor tror jeg klimakalkulatoren vil bli et nyttig verktøy som bonden kan bruke i hverdagen, sier prosjektlederen.
 

Tar i bruk eksisterende data og modeller

Samvirket Landbrukets Dataflyt SA har på oppdrag for Klimasmart Landbruk lagt rammer for utvikling av et helhetlig system for datainnsamling, beregning og presentasjon av klimagassutslipp på gårdsnivå med samtykkeløsning. Løsningen skal dekke alle hovedproduksjoner i jordbruket, og er i 2017 implementert klart for testing for melkeproduksjon. Arbeidet skjer i samarbeid med blant andre TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving (NLR).  

Utslippsberegningene på gårdsnivå bygges opp ved å integrere en beregningsmodell, HolosNOR, i Landbrukets Dataflyt SA sitt system for samtykkeangivelse og datainnhenting. Datainnhentingssystemet bygges ut ved at også jord- og klimakarakteristikker hentes fra NIBIO, dyrekarakteristikker fra husdyrkontrollene, gjødselplaner fra Skifteplan og data via avregninger, faktura og regnskap.


Modell klimakalkulator

Modell for dataflyten i landbrukets klimakalkulator
 

Melk først ut

I vår testes klimakalkulatoren for melk, og utviklingen av klimakalkulator for korn og gris er også i startgropa.

- Nå tester vi pilotversjonen av et webbasert rådgivingsverktøy sammen med rådgivere fra TINE og NLR. Testingen er viktig for å sikre at vi får et verktøy som fungerer i hverdagen, både for rådgiveren og bonden, sier Barman.

Utviklere i Landbrukets Dataflyt SA jobber også med løsninger for direkte integrasjon med eksisterende rådgivningsverktøy. Målet er at klimarådgivningen skal kunne bygges inn i eksisterende rådgivningstilbud og dermed få stor oppslutning relativt raskt.

- Vi har som mål at melkebønder allerede til sommeren skal kunne ta i bruk klimakalkulatoren. Men dette er et arbeid som krever grundighet, og det er viktig at vi skynder oss sakte, sier Barman.

Klimakalkulatoren må tilpasses ulike produksjoner. Utviklingsarbeidet vil i første omgang pågå ut 2019.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev