Petter fikk bedre oversikt over økonomien på gården med klimakalkulatoren

Petter Harald Kimo er melkeprodusent og klimasmart spydspissbonde i Trøndelag og har brukt klimakalkulatoren siden 2021.

Kimo sier han aldri var i tvil om å ta i bruk kalkulatoren.

– Jeg tok i bruk klimakalkulatoren fordi jeg synes klimaarbeidet i landbruket er veldig interessant, og fordi jeg mener at landbruket er en del av løsningen på det grønne skiftet, ikke utfordringa. Med klimakalkulatoren har vi et verktøy som kan hjelpe oss å bevise det.

LOGG INN PÅ KLIMAKALKULATOREN HER

God hjelp fra rådgivere

Kimo forteller at da han først startet med klimakalkulatoren var det litt overveldende fordi han ikke er noen ekspert på data.

– Heldigvis fikk jeg god hjelp fra Tine og NLR til å komme i gang, og nå synes jeg det er et godt verktøy å ha med i drifta på gården.

Petter Harald Kimo

Tine og NLR har utdannet egne rådgivere skal bidra med en helhetlig gjennomgang av utslipp og opptak på den enkelte gård. I fellesskap med bonden tolker de resultatene fra klimakalkulatoren og utformer en egen klimatiltaksplan for gården. Tiltaksplanen skal være tilpasset gårdens produksjon og forutsetninger, og ta hensyn til både økonomi og bærekraft. Den legger grunnlaget for arbeidet videre på gården.

– Rådgiverne der ute er flinke, og var en viktig faktor for at jeg skulle komme i gang med kalkulatoren og arbeid med tiltak på gården, sier Kimo.

Hva ønsker du å få ut av klimakalkulatoren?

– Jeg ønsker å få ut data av klimakalkulatoren som gir meg et sammenligningsgrunnlag fra år til år, slik at jeg kan se om klimaavtrykket øker eller synker.

Godt for lommeboka

Klimakalkulatoren er et verktøy for å styrke ressursbruken på gården, gjøre smarte valg i drifta, unngå svinn og styrke driftsresultatet. Mange av utslippene fra jordbruket er ressurser, som energi og næring, som kunne vært utnyttet.

– Når jeg har brukt kalkulatoren mer har jeg oppdaget et godt klimaavtrykk gir et positivt utslag på økonomien på gården. Mange av tiltakene som rådgiverne og jeg ble enige om at vi burde jobbe med er tiltak som sikrer at vi bruker ressursene mer effektivt på gården. Godt klimaarbeid på gården gir derfor også en god økonomisk gevinst.

Vil du anbefale klimakalkulatoren til andre?

– Jeg vil absolutt anbefale klimakalkulatoren til samtlige bønder. Det er et godt verktøy som hjelper en til å forbedre både klimaavtrykket og økonomien på gården, avslutter han.

 

 

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev