Møt spydspissbonde Ansgar Solheim

Ansgar Solheim er klimasmart spydspissbonde på Klepp i Rogaland. – Det er det bedre at vi bønder begynner tidlig og tar styringa over klimaarbeidet selv, heller enn at det blir tredd ned over hodet på oss av noen andre.

Solheim begynte med klimakalkulatoren i 2018. Da tenkte han at det kom til å bli stilt krav og forventninger om klima til alle som produserer varer, inkludert bønder. Og han tenkte at om vi gjør det som samla næring, så blir det lettere.

- Etter å ha tatt i bruk klimakalkulatoren fikk jeg klimarådgivning fra Tine og NLR. De kom og så i detalj på hvor vi hadde potensiale for å spare penger. For min del handlet det spesielt om å kjøre ut mer husdyrgjødsel på jorda fordi jeg har jord som binder mye karbon. Da sparer jeg penger ved å bruke mindre og av en billigere type mineralgjødsel, forteller han.

Til Klimakalkulatoren hentes inputdata fra skifteplan, kukontrollen, fakturadata og forbruk av diesel og energi fra regnskap ved samtykke. I tillegg korrigeres det for grovfôrkvalitet, husdyrgjødsellager og spredemetoder.

Utarbeider tiltaksplan

Det er Tine og NLR som dekker Klimarådgiving til driftsgrenene mjølk og korn. Klimarådgivning på gården inkluderer at rådgiverne kommer på befaring i fjøs og på jorde, i tillegg til at de ser klimakalkulatoren. Slik får de et inntrykk av drifta, og kan utarbeide en tiltaksplan for gården.

- Vi skal også bruke mer kjønnsseparert sæd for å blande inn kjøttferaser på oksene som vi skal fôre opp. Det er et klimatiltak fordi en får høyre tilvekst igjen for innsatsfaktorene en legger inn, samtidig som en ikke avler videre på de dårligste melkekyrne, sier han.

- Tiltakene for å kutte utslipp som rådgiverne trakk fram var tiltak som jeg uansett burde gjøre av økonomiske hensyn, forteller han videre.

På spørsmål om han vil anbefale klimakalkulatoren til andre, er svaret enkelt.

-  Jeg vil absolutt anbefale klimakalkulatoren! Den er enkel å bruke og jeg ser en økonomisk gevinst i det. At en også kan hjelpe klimaet ved å gjøre gode økonomiske beslutninger får være en bonus. Så den må vi bruke, alle mann, avslutter han.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev