Marthe ville ha oversikt over egne utslipp

Marthe Ilseng Spangen er driver med gras, gris og korn i Løten. Hun tok i bruk klimakalkulatoren i 2022 fordi hun var interessert i å få oversikt over egne klimagassutslipp.

– Jeg kviet meg litt for å ta i bruk klimakalkulatoren fordi jeg tenkte at det var mye jobb, men det mest kom på plass på noen minutter. Da vi først hadde logget inn i kalkulatoren brukte vi mye tid på å se på talla fordi det var interessant. Med klimakalkulatoren kan jeg sammenligne meg med andre og med seg selv, noe som er lærerikt og interessant, sier Spangen.

Det koster ikke penger å logge seg på kalkulatoren, og det er noe hver produsent kan gjøre på egenhånd uten hjelp fra rådgiver. Rådgivere fra Tine og NLR er likevel tilgjengelige for spørsmål dersom det er behov.

Etter å ha tatt i bruk klimakalkulatoren gjennomførte Spangen egen klimarådgivning med NLR.

– Tiltak som ble anbefalt i klimatiltaksplanen for drifta vår var blant annet å ta nye prøver av husdyrgjødsla, justere gjødsling etter nye husdyrgjødselanalyser og sjekke ut pris på ny gjødselkum til helårslagring av husdyrgjødsel.

Videreføring av allerede gjort arbeid

Hun opplevde at det som spiller positivt inn i klimakalkulatoren i stor grad var en videreføring av mye av det arbeidet de allerede gjorde på gården.

– Det handler om innsatsfaktorer og om å gjøre ting til rett tid. Vi har hele tiden vært bevisst på å gjøre det som er mest riktig for drifta og å gjøre riktige ting til rett tid hele veien. Samtidig har vi vært ganske gode på å ha et godt samarbeid med rådgivere fra NLR, også før vi tok i bruk kalkulatoren, forteller hun.

– Jeg vil anbefale andre å bruke klimakalkulatoren fordi det gir et innblikk i hvor man har størst klimautslipp. Når en får oversikt kan en iverksette målrettede tiltak som både kutter utslipp og redusere kostnader, sier hun.

Ikke et endelig produkt

Samtidig som Spangen mener at klimakalkulatoren er viktig er hun opptatt av at dette er et produkt som ikke er ferdig enda.

– Kalkulatoren er på god vei, men absolutt ikke et endelig produkt. Det er derfor veldig viktig at flest mulig logger seg på og bruker litt tid på å se på det for å kunne gi en tilbakemelding på hva som er bra og hva som er mindre bra. Det er kun når vi bruker kalkulatoren og gir tilbakemeldinger til rådgiverne og til Klimaselskapet at disse mindre bra tingene kan bli bedre, sier hun.

Videre mener hun at kalkulatoren kan og må bli så et så godt beregningsverktøy at alle produsenter føler at kalkulatoren kan representere sitt eget bruk, og den beste måten å ha henda på rattet på er ved å gi tilbakemeldinger.

– Jeg tenker at det bare er bra om folk er litt kritiske når de logger seg på og skal se på dette, men det nytter ikke å bare bestemme seg for at det ikke fungerer. Logg på, vær kritiske og kom med konstruktive tilbakemeldinger, kritikk, ris og ros og vær med på å utvikle kalkutatoren til å bli beste mulig, avslutter hun.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev