Klimasmart Landbruk

Et samlet landbruk står bak jobben med å gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig.

«Klimasmart Landbruk» ble opprettet av TINE, Nortura, Norges Bondelag, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving i desember 2016. Siden da har antall eiere økt til 17 og omfatter hele næringen.

Formålet er redusert klimaavtrykk og styrket konkurransekraft for norsk landbruk. 
Landbruksnæringen utvikler og implementerer en klimakalkulator for alle produksjoner, tilbyr klimarådgivning til landbruksnæringen og deler kunnskap om smarte løsninger.
At et samlet landbruk står bak jobben med å gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig, er avgjørende for å lykkes.


Prosjektet Klimasmart Landbruk eies av Landbrukets Klimaselskap SA, som igjen består av 17 eiere: Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Maarud, HOFF, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.
 

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev