Historikk

Her finner du informasjon om utviklingsarbeidet med landbrukets klimakalkulator.

Utviklingsarbeid landbrukets klimakalkulator

Godt etablerte systemer for data og dokumentasjon i norsk landbruk gir mulighet for å utvikle beregningsverktøy for klimakutt. Det var ideen bak utviklingen av Landbrukets klimakalkulator. Landbrukets Dataflyt SA ble innleid for å drive utviklingsarbeidet for å samle inn data i samarbeid med TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri, Norsk Landbruksrådgivning og en rekke andre aktører i norsk landbruk. 

  • Høsten 2017 ble utviklingsarbeidet mot melkeku og jord/plantedata prioritert. 
  • Ved årsskiftet 2017/2018 startet arbeidet med å teste dataflyten og hvordan den praktiske rådgivningen skulle foregå gjennom en rekke pilotbesøk.
  • Våren 2020: Utprøving av klimakalkulatoren. Over 700 melke- og kornbønder fikk i mars en invitasjon til å delta i den til da største utprøvingen av kalkulatoren. Dette var en viktig fase for å få testet samtykkeløsningen og systemene, og ikke minst gjøre beregninger for et større antall bønder.  
  • Oktober 2020 blir klimakalkulatoren lansert, i første omgang for produsenter av melk, korn og gris. 
  • Produsenter av storfekjøtt basert på ammeku, grønt, fjørfe og sau kan er ta den i bruk i 2021. 

Kompetansebygging om klimasmart landbruk

Våren 2017 startet vi «Jakten på 100 klimaløsninger i landbruket». En kampanje med formål å samle inn og dele kunnskap om klimaløsninger i landbruket. Jakten har engasjert både bønder, rådgivere, forskere, miljøvernere og politikere. Du kan finne mange gode klimaløsninger i landbruket i de ulike kategoriene under Klima og Landbruk.

Første modul for klimautdanning av rådgivere i landbruket ble utarbeidet og høsten 2017 ble det gjennomført tre klimasamlinger for 300 rådgivere i landbruket, i hhv. Stavanger, Oslo og Trondheim. 

Gjennom 2018 og 2019 ble det gjennomført mange fagseminarer og informasjonsmøter, og omkring 100 rådgivere og konsulenter har deltatt på etterutdanningskurs på NMBU. NLR, Tine og KLF har i 2020 holdt egne interne kurs om klima og klimakalkulatoren for å kvalifisere rådgivere.

 

Les mer om følgende emner:

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev