Kan alle norske bønder ta i bruk klimakalkulatoren?

Produsenter av ammeku, melk, korn, gris, slaktekylling og potet kan ta kalkulatoren i bruk nå. Sau, egg og grønt er planlagt lagt til kalkulatoren i løpet av 2022.

Alle produsenter kan i utgangspunktet få klimaberegning for sine produksjoner. De som har et tilnærmet komplett datagrunnlag vil få en såklalt grønn beregning.

De produsentene som mangler noe data vil også kunne få en beregning, men da delvis basert på egne og andre lignende produsenters data. Dette kalles gul beregning.

Der vi mangler omtrent alle data, men har tilgang på data gjennom produksjonsstøttesøknaden vil vi kunne gi en beregning som da i helhet er basert på andre tilsvarende gårders tall. Dette kalles oransje beregning.

For å bruke kalkulatoren må du være registrert som bruker av Landbrukets Dataflyt og gi samtykke til at Landbrukets Dataflyt kan innhente nødvendig data.

 

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk landbruksrådgiving 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRAmaarud Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev